Reklamáció, Elállás, Garancia

Reklamáció
Amennyiben a kiszállított termékek hibásak, hiányosak, sérültek avagy téves termék került kiszállításra, úgy ezt a tényt a vevő a csomag átvételét követő 24 órán belül köteles jelezni az info@pinkscroll.com címre a megrendelés kód megadásával egyetemben. Határidőn túl benyújtott reklamációt a Pinkscroll Kft. nem köteles elfogadni. A határidőn belül jelzett reklamációt a Pinkscroll Kft. 7 munkanapon belül megvizsgálja, melynek során felveszi a kapcsolatot a vásárlóval a részletek tisztázása érdekében. A vizsgálat végeztével annak eredményéről a vevő e-mail-ben értesítést kap. Amennyiben a Pinkscroll Kft. a reklamációt elfogadja, úgy saját költségén a szóban forgó terméket kicseréli/pótolja/javítja.

Téves méretválasztás esetén (kínálat: M, L, SML) a Pinkscroll Kft-nek nem áll módjában a terméket cserélni.

Elállás
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezik az elállás lehetőségeiről.
Részletesen: http://net.jogtar.hu
„ … a fogyasztót … meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg …termék adásvételére irányuló szerződés esetén…átvételének napjától tizennégy napon belül gyakorolhatja.…. vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is… a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ha a fogyasztó … eláll … köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni…. fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli ….”

Lehetséges esetek:
- vevő megrendelte az árut, mely még nem került átadásra a GLS számára: törlésre kerül a megrendelés
- vevő megrendelte az árut, értesítést kapott a GLS számára történő átadásról: a futár által átvett, de át nem adott csomag visszaszállításának költségei a vevőt terhelik
- vevő átvette az árut a futártól, melyet nem bontott ki: a sértetlen csomag visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik
- vevő átvette az árut a futártól, melyet ki is bontott: a csomag visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik, a csomag videofelvétel kíséretében kerül kibontásra az esetleges viták (használtan/sérülten/hiányosan visszaküldött termék, stb.) elkerülése érdekében
- vevő átvette az árut a személyes átvételi ponton, melyet ki is bontott: a csomag visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik (nem hagyható ott az átvételi ponton), a csomag videofelvétel kíséretében kerül kibontásra az esetleges viták (használtan/sérülten/hiányosan visszaküldött termék, stb.) elkerülése érdekében

A személyes átvételi pont nem jogosult az elállásból eredő csomagok átvételére.
Visszajuttatási cím: 1530, Budapest 125, pf. 32.
Amennyiben valaki mégis a személyes átvételi ponton hagyja a neki címzett csomagot, úgy azt nem tekintjük leadott csomagnak, hanem felajánlásnak és annak tartalmát jótékonysági akciók keretében rászoruló családok gyermekeinek ajándékozzuk.

Garancia

A Pinkscroll Kft. az általa gyártott és forgalmazott design termékekre napokban meghatározható garanciát nem vállal. Nem gyermek játékokról van szó (a beszállító alapanyag gyártók nem tudtak minden egyes elemről a játéktörvény előírásainak megfelelő igazolást kiállítani), hanem design termékekről. Az általános tapasztalatok szerint a szülők saját felelősségükre egyedül hagyják játszani a Pinkscroll termékekkel a gyermekeket, ezzel megvalósul a nem rendeltetésszerű használat, mely során a gyermek kezekben sérülhetnek a termékek.

A Pinkscroll csapata arra kéri a szülőket, hogy felügyelet nélkül ne hagyják játszani a gyermekeket design termékekkel.